Kerkstraat 435

Verkocht

Informatie

– FOR ENGLISH SEE BELOW –
TE KOOP: Achter een bescheiden gevel, aan de Kerstraat nabij de Magere Brug, gaat een waar stadspaleis schuil. Het gehele pand is smaakvol en met oog voor detail duurzaam (waar mogelijk) verbouwd. Dit prachtige woonhuis is uitermate geschikt als gezinswoning of als woon- werkcombinatie. Bovendien kan je hier inpandig parkeren én volop recreëren in de 150m2 grote tuin met fantastisch prieel. Kortom, een uniek en smaakvol object, hartje centrum in de luwte van de Amstel.

Algemeen:
Het woonhuis van 259M2 heeft twee entrees: op nummer 435 betreed je via een royale voordeur de hal van het woonhuis, terwijl 439 toegang biedt tot de brede garage waar behalve een grote auto (of fietsen en scooters) genoeg ruimte overblijft voor andere zaken die je niet in huis wilt hebben slingeren. Ook hier is een doorgang naar het woonhuis.
Het huis is op de gevel na, nagenoeg volledig gestript en opnieuw opgebouwd (waar mogelijk) met vooral duurzame bouwmaterialen zoals leemstuc, een warmtepomp die aardwarmte circuleert en een groen dak met sedum. Het hele pand is uitermate goed geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming.

Ingang op 435:
De gevel van de royale hal is voorzien van mat glas waardoor het heel licht is zonder dat er inkijk is. Een lichtstraat laat daglicht toe in het souterrain. Tevens is hier een toilet met custommade wastafel. Vanuit de hal is er toegang tot de garage, de bovenverdiepingen en het woonhuis.
De gehele begane grond is van gevlinderd beton met 40m2 visgraat hout in de living. De vloeren en trappen in de rest van het pand is van massief eikenhout.

Woonhuis
Zodra je vanuit de hal de woonkamer binnenkomt, wordt je aangenaam verrast door de ruimtelijkheid en het licht van deze dubbelbrede living. Allereerst is er de op maat gemaakte royale en luxe woonkeuken, die van alle denkbare gemakken is voorzien: een 6 pits gasstel van KITCHENAID, een ingebouwde stoomoven en een hete-lucht oven van het merk STEEL. En een Quooker bij de wasbakken. De keukenbladen zijn van wit composiet. De speciale koffiehoek heeft een koperen achterwand. De koperen kranen zijn net zoals in de rest van het huis custommade.
Over de breedte van het dak van de living zijn lichtkoepels geplaatst. De achterwand die aan de tuin grenst, is geheel van glazen (schuif)deuren gemaakt waardoor huis en tuin op een natuurlijke wijze in elkaar overvloeien. Boven de openhaard is op een verhoging een cosy bibliotheek gecreëerd.

Tuin
De bijzonder aangelegde tuin op het noorden is een oase van rust met fluitende vogels. Het heeft een gevlochten schutting van wilgentenen, een smaakvol terras, een recent gerestaureerd romantisch prieel voorzien van, zowel binnen als buiten, stromend water en elektriciteit. Tevens is er een voorziening voor openhaardhout opslag, en zijn er nog twee buitenkranen en stroom.

Eerste verdieping
Het trappenhuis is een kunstwerk op zich met bijzonder veel aandacht voor de subtiele verwerking van de omhoog slingerende eikenhouten leuning, verwerkt in de witte wanden. Aan de voorzijde bevindt zich een lichte kamer met dubbele raampartij, ingebouwde kasten en een doorlopende houten vloer. Er is een badkamer voorzien van douche, wastafel, toilet en een logeer kamer.

Tweede verdieping:
Een lichte kamer aan de straatzijde, thans in gebruik als aparte kleedkamer met aan beide zijden op maat gemaakte inbouw kledingkasten. Op de gang is er kastruimte voor o.a. strijkplank, wasmachine en droogtrommel. Aan de achterzijde treft u de zeer sfeervolle en luxe badkamer met losstaand bad, inloopdouche met koperen leiding en kranen.

Kapverdieping
De Master bedroom heeft Velux dakramen, uitgerust met een regenmelder zodat deze automatisch sluiten bij activatie. Tevens biedt de kapverdieping doorgang naar het beschutte dakterras met uitzicht op het groene dak en de binnentuin.

Souterrain
Middels de hal is er een trap naar het souterrain. Bij de verbouwing is het souterrain aangelegd als volwaardige ruimte onder het huis. Het is geluidstechnisch geïsoleerd en wordt nu gebruikt als muziekstudio. Dankzij de lichtstraat vanuit de hal komt er voldoende daglicht binnen.

Technische specificaties:
Verlichting:
Op de begane grond (keuken) werkt de verlichting met een dimschakelaar De overige verlichting werkt gewoon via het draaien van de schakelaar. De ronde schakelaars zijn allemaal van porselein.

Openhaard:
In de technische ruimte in het souterrain zit een schakelaar om de “trek” functie van het rookkanaal te activeren. Deze motor zit bovenop de schoorsteen gemonteerd, en is te bereiken middels het dakterras.
Het rookkanaal is te bereiken via de technische ruimte met twee uitsparingen voor het horizontale gedeelte. De kanalen zijn 23 januari 2020 geveegd, garantie certificaat is afgegeven.

Meterkast/gas/water:
In de garage onder het trappenhuis van de buren.

Leemstuc:
Het huis is afgewerkt met het milieuvriendelijke leemstuc. Dit materiaal heeft een uitstekend vochtregulerend, geluidsabsorberend en warmte vasthoudend vermogen, en creëert derhalve een zeer aangenaam klimaat in het hele huis.

Vloerverwarming woonkamer:
De vloerverwarming is – buiten de warmtepomp om-, in te stellen via de MasterTherm thermostaat in de verhoogde “bibliotheek ruimte“. De overige ruimtes hebben een eigen thermostaat om de gewenste temperatuur te regelen.

Garage:
De schuifdeur is te bedienen met een afstandsbediening. Het paaltje op de stoep is te verwijderen met de steeksleutel en sleutel van het slotje.

Intern stofzuigsysteem:
Het huis is voorzien van een intern stofzuigsysteem. In de woonkamer, de hal en op iedere verdieping bevinden zich aansluitpunten voor de zuigslang.

Ligging:
Gelegen in een rustige straat maar toch hartje centrum, centraler kan eigenlijk niet. De Utrechtsestraat, Leidsestraat en Bloemenmarkt liggen allen op steenworp afstand, diverse musea, theaters (Carré), bioscopen en bekende uitgaansgelegenheden treft u in de nabije omgeving evenals diverse speciaalzaken en bekende supermarkten.

De Kerkstraat wordt heringericht en dus nog aangenamer om te wonen, met meer fiets parkeerplekken, meer bomen en faciliteiten voor elektrische laadpalen. De plannen zijn te vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/kerkstraat/.

Bijzonderheden:
– 259M2 op toplocatie in hartje centrum;
– Kosten afkoop erfpacht: EUR 38.000.
– Geschikt als gezinswoning of als woon- werkcombinatie;
– Met oog voor detail duurzaam (waar mogelijk) verbouwd;
– Riante tuin op het Noorden;
– Eigen parkeergelegenheid;
– Alarminstallatie aanwezig.

================================================

FOR SALE: Behind a modest facade, on the Kerstraat near the Magere Brug, a true city palace is hidden. The entire building has been tastefully and sustainably (where possible) renovated with an eye for detail. This beautiful house is ideal as a family home or as a home-work combination. In addition, you can park here and enjoy plenty of recreation in the 150m2 garden with fantastic gazebo. In short, a unique and tasteful object, in the center of the city in the shelter of the Amstel.

General:
The house of 259M2 has two entrances: at number 435 you enter the hall of the house through a generous front door, while 439 offers access to the wide garage where, apart from a large car (or bicycles and scooters), there is enough space for other things that you don’t want to swing around the house. Here too there is a passage to the house.
The house is, except for the facade, almost completely stripped and rebuilt (where possible) with mainly sustainable building materials such as clay plaster, a heat pump that circulates geothermal energy and a green roof with sedum. The entire building is extremely well insulated and has underfloor heating.

Entrance at 435:
The facade of the spacious hall has matt glass, making it very light without any view. A skylight allows daylight into the basement. There is also a toilet with a custom sink. From the hall there is access to the garage, the upper floors and the house.
The entire ground floor is made of floated concrete with 40m2 herringbone wood in the living room. The floors and stairs in the rest of the property are solid oak.

Residential building
As soon as you enter the living room from the hall, you will be pleasantly surprised by the spaciousness and light of this double-wide living room. First of all there is the custom-made spacious and luxurious living kitchen, which is equipped with every conceivable convenience: a 6-burner stove from KITCHENAID, a built-in steam oven and a STEEL hot-air oven. And a Quooker at the sinks. The kitchen tops are made of white composite. The special coffee corner has a copper back wall. The copper faucets are custom made like in the rest of the house.
Skylights have been placed across the width of the roof of the living room. The back wall adjacent to the garden is entirely made of glass (sliding) doors, so that the house and garden blend naturally. A cozy library has been created on an elevation above the fireplace.

Garden
The particularly landscaped garden on the north is an oasis of peace with birdsong. It has a wicker willow wicker fence, a tasteful terrace, a recently restored romantic gazebo with indoor and outdoor running water and electricity. There is also a provision for fireplace wood storage, and there are two outside taps and electricity.

First floor
The stairwell is a work of art in itself, with particular attention to the subtle processing of the winding oak railing, processed in the white walls. At the front there is a bright room with double windows, built-in wardrobes and a continuous wooden floor. There is a bathroom with shower, sink, toilet and a guest room.

Second floor:
A bright room on the street side, currently used as a separate dressing room with custom built-in wardrobes on both sides. In the hallway there is cupboard space for an ironing board, washing machine and dryer. At the rear you will find the very attractive and luxurious bathroom with freestanding bath, walk-in shower with copper pipe and taps.

Hood floor
The Master bedroom has Velux skylights, equipped with a rain detector so that they close automatically when activated. The top floor also offers passage to the sheltered roof terrace with a view of the green roof and the courtyard.

Basement
Through the hall there is a staircase to the basement. During the renovation, the basement was constructed as a fully-fledged space under the house. It is sound insulated and is now used as a music studio. Thanks to the skylight from the hall, sufficient daylight enters.

Technical specifications:
Lighting:
On the ground floor (kitchen), the lighting works with a dimmer switch. The other lighting works simply by turning the switch. The round switches are all made of porcelain.

Fireplace:
There is a switch in the technical room in the basement to activate the “pull” function of the flue. This engine is mounted on top of the chimney and can be reached through the roof terrace.
The flue can be reached via the technical room with two recesses for the horizontal part. The channels have been swept January 23, 2020, warranty certificate has been issued.

Meter cupboard/gas/water:
In the garage under the neighbors’ stairwell.

Loam plaster:
The house is finished with the environmentally friendly clay plaster. This material has an excellent moisture-regulating, sound-absorbing and heat-retaining capacity, and therefore creates a very pleasant climate throughout the house.

Floor heating living room:
The underfloor heating can be set – outside the heat pump – via the MasterTherm thermostat in the raised “library space”. The other rooms have their own thermostat to regulate the desired temperature.

Garage:
The sliding door can be operated with a remote control. The pole on the pavement can be removed with the spanner and key of the lock.

Internal vacuum cleaning system:
The house is equipped with an internal vacuum system. In the living room, the hall and on each floor there are connection points for the suction hose.

Location:
Located in a quiet street but still in the heart of the city center, it really couldn’t be more central. The Utrechtsestraat, Leidsestraat and Bloemenmarkt are all just a stone’s throw away, various museums, theaters (Carré), cinemas and well-known entertainment venues can be found in the vicinity, as well as various specialist shops and well-known supermarkets.

The Kerkstraat will be redesigned and therefore even more pleasant to live in, with more bicycle parking spaces, more trees and facilities for electric charging stations. The plans can be found at: https://www.amsterdam.nl/projecten/kerkstraat/.

Particularities:
– 259M2 on top location in the heart of the city center;
– Suitable as a family home or as a home-work combination;
– Sustainably (where possible) renovated with an eye for detail;
– Spacious garden on the North;
– Private parking;
– Alarm system present.